banner

O FIRMIE

Naszą pasją jest historia! Naszą ideą dzielenie się nią z innymi!

W tym celu powstał antykwariat internetowy Derubeis założony przez fachowca i pasjonata – doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego i paryskiej Sorbony.

Istotą naszej działalności są dwa filary.

Jeden stanowi sprzedaż starych i rzadkich książek (starodruki, książki z XIX w. i początku XX w.). Drugi to sprzedaż dawnych papierów wartościowych (akcji, obligacji, opcji, listów zastawnych, czeków, pokwitowań sprzedaży etc.).

Wszystkie obiekty wystawione w naszym sklepie są oryginalne i niepowtarzalne. Nie interesują nas kopie, reprinty, wznowienia. Tylko autentyczne książki i akcje sprzed wielu lat mające swoją jedyną i wyjątkową historię.

W kategorii starodruki specjalizujemy się w drukach francuskich z XVII-XIX w., w polonikach głównie francuskich związanych z emigracją polską we Francji. Ale to nie wszystko. W naszej ofercie zawsze można znaleźć coś wyjątkowego dla siebie.

Wykonujemy ekspertyzy, poszukujemy wybrane pozycje na życzenie klienta, pomagamy przy zakładaniu bądź tworzeniu biblioteki prywatnej lub księgozbioru. Celujemy w woluminach rzadkich, ale i w przystępnych cenach, na kieszeń każdego klienta.

 

W kategorii papiery wartościowe sprzedajemy dokumenty, które współczesny świat zastąpił niestety elektronicznym zapisem. Stare akcje, obligacje, listy zastawne mogą stanowić piękną ozdobę mieszkania, biura, restauracji, hotelu, przestrzeni publicznej lub prywatnej.

W naszej ofercie można znaleźć zarówno papiery dekoracyjne jak i akcje znanych firm i marek. Na życzenie klientów możemy zaaranżować całą kolekcję, jej profil, bądź grupę akcji, które mogą stanowić prawdziwe „art deco” w wybranej przestrzeni.

Czekamy na kolekcjonerów, którym na widok starej akcji w albumie, znacznie przyspiesza bicie serca. My czujemy to samo.

 

Książki i papiery wartościowe sprzedawane w naszym sklepie mogą stanowić świetną lokatę kapitału. Więcej ich nie przybędzie. Niektóre z nich są jedynymi na polskim rynku antykwarycznym, dlatego warto w nie zainwestować korzystając z naszych porad i sugestii.

Dlaczego Internet? Łączymy przeszłość z przyszłością. Łatwość dostępu i dobra cena jest naszym priorytetem.

 

 

dr Kamil Świderski

ZASADY SPRZEDAŻY-REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO WWW.DERUBEIS.PL

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Kamil Świderski Derubeis zwaną w dalszej części Antykwariatem: z siedzibą w Wieliczce, ul. Wygoda 16, 32-020, numer NIP: 677-218-54-68, REGON:121223189, wpis do ewidencji przedsiębiorców nr 11708, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wieliczki, Miejsce prowadzenia działalności: obszar-Rzeczypospolitej. b) Antykwariat prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet. c) Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie związanym z działalnością Antykwariatu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca podmiotowość prawną, posiadająca konto poczty elektronicznej, zwana dalej Klientem. Kupującym może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonującą w Antykwariacie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca konto poczty elektronicznej, zwana dalej Konsumentem d) Klient lub Konsument zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Warunkiem rejestracji w serwisie Antykwariatu jest akceptacja regulaminu.

2. Polityka ochrony prywatności

a) Administratorem danych osobowych jest Kamil Świderski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kamil Świderski Derubeis, ul. Wygoda 16, 32-020 Wieliczka, numer NIP: 677-218-54-68, REGON:121223189. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail: kamil.swiderski@derubeis.pl lub numerem telefonu: 00-48-693-550-311 oraz adresem korespondencyjnym: ul. Wygoda 16, 32-020 Wieliczka.

b) Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

c) Dane osobowe Kupujących, Konsumentów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonywania umowy, których stroną jest Kupujący lub Konsument, podjęcia działań na żądanie Kupującego lub Konsumenta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Kupujących lub Konsumentów oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Kupującymi lub Konsumentami. Dane osobowe Kupujących lub Konsumentów mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

d) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

e) W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Kupującego lub Konsumenta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia im Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy i czynności z nią związanymi. Dane osobowe Kupującego lub Konsumenta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

g) Kupujący lub Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Podanie danych osobowych przez Klienta lub Konsumenta jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości złożenia Zamówień.

3. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności Antykwariatu jest sprzedaż dawnych książek, starodruków, map, kolekcjonerskich papierów wartościowych, rycin, grafik i innych przedmiotów antykwarycznych, zwanych dalej Dziełami.

b) Antykwariat prezentuje cyfrowe zdjęcia Dzieł. Istnieje możliwość obejrzenia oryginału dzieła, w miejscu i terminie uzgodnionym indywidualnie przez Klienta lub Konsumenta i Antykwariat.  

4. Ceny:

a) Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny obowiązują od wystawienia ich do sprzedaży do usunięcia oferty ze sprzedaży na odległość. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia

5. Zakupy

a) 

W celu dokonania zakupu należy dodać interesujące nas przedmioty do koszyka (kliknięcie w ikonę "Zamów"), a następnie zatwierdzić zamówienie z poziomu koszyka oraz uzupełnić dane do przesyłki. Od tego momentu przedmiot posiada status zarezerwowany. Kliknięcie w ikonę „Zamów” oznacza „Zamów z obowiązkiem płatności”.

b) Po złożeniu zamówienia zostanie ono natychmiast potwierdzone drogą mailową.

c) Do ceny przedmiotu należy dodać 10 zł kosztów przesyłki. Cena przesyłki jest niezmienna niezależnie od liczby zakupionych dzieł. Wysyłamy tylko i wyłącznie priorytetem poleconym (paczka lub list). Solidnie zabezpieczamy przedmiot przed zniszczeniem w trakcie podróży do klienta. Na wyraźne życzenie klienta możemy przesłać towar w opcji list lub paczka wartościowa. W celu omówienia kosztów przesyłki zagranicznej należy kontaktować się indywidualnie.

d) Płatność następuje poprzez przelew odpowiedniej kwoty na nasze konto firmowe. Wszelkie dane otrzymają państwo w mailu informującym o zamówieniu. Czekamy na nią 7 dni od momentu rezerwacji przedmiotu. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Dla stałych klientów możemy stosować odroczone terminy płatności.

e) Na wyraźne życzenie klienta wystawiamy rachunek uproszczony, gdyż nie jesteśmy płatnikiem VAT. Do każdego zakupionego przedmiotu dodajemy paragon z kasy fiskalnej.

6. Wady, zwroty 

a) Antykwariat nie udziela Klientowi gwarancji na zakupione Dzieła ze względu na specyfikę sprzedawanych produktów i ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

b) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U., z 24 VI 2014, poz. 827) Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do wspomnianej ustawy, nie jest on jednak obowiązkowy. Zwrot odbywa się na koszt Konsumenta. Konsument pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej (przesyłka na warunkach szczególnych). Zwracane dzieło nie może nosić oznak użytkowania, musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Konsumenta, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Antykwariat zwraca uiszczoną cenę nabycia wraz z kosztami przesyłki w ciągu 14 dni od otrzymania z powrotem Dzieła, na wskazane w oświadczeniu Konsumenta konto bankowe. Jeśli Konsument wybrał na własne życzenie inny niż najtańszy oferowany sposób wysyłki, Antykwariat nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Antykwariat poświadczy na piśmie zwrot przesyłki.

c) Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Dzieł. Papiery wartościowe sprzedawane w naszym sklepie mają wyłącznie charakter kolekcjonerski i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń majątkowych. Jako antykwariat nie odpowiadamy za działania klientów, którzy zakupili u nas dany przedmiot.

d) Klient lub Konsument przed odebraniem przesyłki od listonosza powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Antykwariatem w celu złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć poprzez wizytę w siedzibie Antykwariatu, pisemnie na adres Antykwariatu, poprzez przesłanie e-maila na adres kamil.swiderski@derubeis.pl lub telefonicznie na nr 12-289-84-39. W przypadku reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub w trakcie wizyty w Antykwariacie, zostanie sporządzona notatka zawierająca informacje przekazane przez Klienta lub Konsumenta. W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta lub Konsumenta niezgodności towaru z zamówieniem. Termin na złożenie reklamacji wynosi dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Antykwariat udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

7. Inne postanowienia.

a) Przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem Ustawa z dnia 18 marca 2010 r.  o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474). wywożenie za granicę publikacji sprzed 100 lat, o wartości powyżej 6000 zł, bądź dokumentów o wartości powyżej 16 000 zł, wymaga zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

b) Skala oceny zachowania papierów wartościowych:

UNC- bez obiegu, stan idealny

EF- stan bardzo dobry

VF- stan dobry

F- stan słaby

Wszystkie stopnie mogą być uwzględniane ze znakiem „+” lub „-”

c) Stan zachowania starodruków i innych dzieł przedstawiamy w sposób opisowy.

d) Dla wszystkich zakupów powyżej 1000 zł stosujemy automatyczny rabat w wysokości 5 %.

8. Zakończenie

a) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Antykwariacie - wszelkie informacje udzielane są pod adresem kamil.swiderski@derubeis.pl oraz telefonem 0048-693-550-311.

b) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

c) Antykwariat może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Antykwariatu z podaniem terminu wejścia ich w życie, wynoszącym co najmniej 2 tygodnie od ogłoszenia. Do czasu wejścia w życie zmian, obowiązuje regulamin w dotychczasowej treści. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta i Konsumenta w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

d) Konsumentowi potwierdza się na piśmie informacje zawarte w regulaminie, załączając do przesyłki podpisany tekst regulaminu oraz podpisane informacje o warunkach zawartej umowy, w tym o cenie zakupionego przedmiotu.

 

Zapraszamy do zakupów!

Informacja o plikach cookies
Serwis derubeis.pl przechowuje w Twoim urządzeniu różne informacje, w tym tzw. cookies. Z niektórych z nich potem odczytuje dane. Robi to w celu prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego takie umieszczanie i odczytywanie plików cookies oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na taką praktykę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w informacjach na temat plików cookies zobacz więcej.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie